LinkedIn Facebook Twitter Instagram search

Pulse Consult

Karen Melchior Jensen

Innovation er et udtryk, der bliver brugt til mangt og meget for tiden. Det handler om, hvordan man får udviklet nyt og får tilpasset eksisterende produkter og services til nye teknologiske muligheder.

For mig er innovation også en måde at tænke på, hvor man som organisation holder øjne og ører åbne for nye tilgange, arbejdsgange, justeringer og ny teknologi, som kan indarbejdes i organisationen.

Jeg er glad for at arbejde med interne digitale agenter, som har det som opgave at holde øje med digitale landvindinger på lige netop deres fagområde. Det betyder, at forslag til innovation begynder at komme fra fageksperterne i forretningen, der kender detaljerne i den eksisterende arbejdsgang. Så innovation behøver ikke være kolossale prestigeprojekter – det kan være løbende forbedringsprojekter, der udnytter modnet teknologi.

Sådan kan vi arbejde sammen om innovation

  • Innovation som pilotprojekt. Test innovationsmetoderne af på et afgrænset projekt, for at se hvordan det passer med jeres organisation. Sammen vælger vi et område i en af jeres forretningsområder, hvor vi matcher behov, teknologi og tilpasning af arbejdsgange for at finde de steder, hvor det digitale kan bidrage til forretningen. Resultatet kan være alt fra en håndfuld digitale justeringer i eksisterende arbejdsgange, til en ny service eller produkt.
  • Innovationsstrategi. En organisations strategi for innovation handler gerne om, hvordan man udvikler nye produkter og services, i samarbejde med andre. Vi kan sammensætte en proces, hvor I tager stilling til, hvilket innovationsniveau I vil have, og hvordan det bliver iværksat, samt hvilke dele af organisationen det skal berøre.
  • Kom i gang med digitale agenter. At arbejde med digitale agenter er at tilføje et nyt krydderi til forretningens kultur. Jeg kan hjælpe jer i gang – hvordan finder I de digitale agenter? Hvad er deres opgave, og hvordan omsætter I hurtigt og effektivt det input, I får fra dem?
  • Løvens Hule: Vi genbruger tv-konceptet ”Løvens Hule” i en intern version. Afdelingens medarbejdere får en dag til at forberede deres ideer til forbedringer i processer eller produkter, og derefter bruger vi en dag til et Løvens Hule-format, hvor ledelsen hører pitches og beslutter på stedet, hvad de vil investere tid og ressourcer i. Sammen med teamet. Konceptet kan også laves i en ekstern version med kunder eller borgere – hvis I tør!

Eksempler på gennemførte innovationsprocesser

  • Proces og strategi for innovation i Region Nordjyllands it-afdeling. Opgaven gik ud på at sikre en proces for, hvordan Regionen kan få de gode idéer frem i lyset og ud at arbejde – til værdi for medarbejderne og borgerne i Regionen. Processen omfatter hele værdikæden fra udvælgelse af idéer, over skabelse af prototyper i sprints, til prioritering af hvilke tiltag, der skal bygges rigtigt og efterfølgende implementeres.
  • Agil udvikling af app til det nordjyske sundhedsvæsen. Jeg ledte projektet, som havde som formål dels at udvikle en konkret app i et agilt udviklingsforløb, og dels at afprøve innovative måder at arbejde på med fokus på forretningens behov og på hurtig vej fra idé til testet produkt. Projektet tog 12 uger fra start til slut, og erfaringerne med processerne er siden indarbejdet i Regionens tilgang til innovation.