Book en konsulent

Digitalisering er kommet for at blive. Der er imidlertid mange valg at træffe, når I skal finde netop jeres vej.

 • Vil I gerne have mere fart på digitaliseringen?
 • Vil I gerne udnytte de digitale muligheder mere, end I gør i dag?
 • Vil I gerne stå stærkest muligt i den digitale transformation?

Det kan være svært at træffe de rigtige beslutninger om, hvilken vej, der passer til jeres organisation. Pulse Consult rådgiver offentlige organisationer om digitalisering og tilbyder konsulentarbejde i relation til digitale projekter.

Digitaliseringsrådgiver

Implementeringskonsulent

I kan forvente:

En dedikeret konsulent En erfaren konsulent Leverancer til aftalt tid

 Timebasis

Vi kan hyres på timebasis

Digitaliseringsrådgiver eller implementeringskonsulent på timebasis hos Pulse Consult har I, som kunde adgang til en kompetent ekspert, når I har brug for det. Det kan være spredte timer eller længere projektforløb.

Abonnementsordning

Vi tilbyder abonnementsordning

Abonnement efter jeres behov. Vi tilbyder digitaliseringsrådgivning og Implementeringskonsulent for 3-  6- eller 12. måneder. Vi tilpasser forløbet efter jeres behov.

Digitaliseringsrådgiver

 • En dedikeret rådgiver, som kender vilkårene i det offentlige – fra indersiden.
 • Rådgivning med puls – det vil sige med ærlighed og med mennesket i fokus.
 • Rådgivning der har fokus på jeres handlekompetencer.
 • Tryghed gennem hele processen – vi kan enten hyres på timebasis eller abonnement.

 

 • Styring af processen frem mod en digital strategi
 • Rådgivning om jeres digitale strategi – fx sparring på, hvilke konkrete tiltag, der kan bringe jer i mål
 • Rådgivning om, hvordan I kan handle inden for de nationale, offentlige digitaliseringsstrategier
 • Rådgivning om hvordan I bedst får udviklet lederes og medarbejderes digitale kompetencer

 

Implementeringskonsulent

 • En dedikeret konsulent, som kender vilkårene i det offentlige – fra indersiden
 • En erfaren konsulent, som har de nødvendige metoder til, at bringe projekter i mål
 • Leverancer til aftalt tid, kvalitet og økonomi, og løbende rapportering heraf
 • En metodisk tilgang til implementering, baseret på erfaring og uddannelse inden for forandrings-ledelse
 • Implementering af digitale løsninger i jeres organisation (fx Office 365, fagsystemer eller borgervendte løsninger)
 • Projektstyring af digitale projekter
 • Delopgaver, fx udarbejdelse af vejledninger og guides

Sådan kan vi samarbejde

 • Projektledelse af digitaliseringsprojekter. I har måske allerede truffet beslutning om en ny digital løsning. Nu skal projektet ledes helt i mål med alle interessenter ombord
 • Sparring på eksisterende digitaliseringsstrategi og proces for ny strategi. Vi kan aftale en kort møderække, hvor I præsenterer jeres strategi eller planlagte proces, og vi diskuterer f.eks. hvordan den kan optimeres for at få mest muligt ejerskab i ledelsen, hvordan de strategiske valg bliver skærpet, og hvilke konsekvenser de strategisk valg får organisatorisk og økonomisk
 • Udarbejdelse af digitaliseringsstrategi. Pulse Consult kan hjælpe med at beskrive processen frem til en ny digitaliseringsstrategi og stå for at udføre den, i samarbejde med jer. Som en del af arbejdet kan vi også stå for at skrive digitaliseringsstrategien i det format, der passer til jeres organisation
Pulse Consult

Eksempler på konsulentarbejde

1

Forandringsleder på nyt EPJ-system // Region Nordjylland

Aktuelt projekt, hvor Karen Melchior Jensen står i spidsen for tilrettelæggelse af forandringsledelse og kommunikation i regionens hidtil største it-projekt
2

Strategisk digitalisering i Regional Udvikling // Region Midt

Rådgivning af ledelsen om strategiske valg i forhold til digitalisering i afdelingen
3

Rådgivning i forbindelse med udvikling af modul // UCN

Rådgivning i forbindelse med udvikling af modul "Digitalisering i offentlige forvaltning" på Administrationsbacheloruddannelsen.
4

Fremtidens digitale HK’er

Rådgivning af HK Kommunal om strategiske valg af tilbud og kompetenceudvikling for medlemmerne. Medlem af Advisory Board, der ledte til publikationen “God ledelse i en digital hverdag”
5

Ledelse i digitalisering // Region Midt.

Sparringspartner og medlem af Advisory Board angående udvikling af kompetenceudviklingsforløb for ledere i Region Midt
6

Projektstøtte for projektledere i socialforvaltningen // Københavns Kommune.

Samarbejdet handlede dels om at levere sparring til kommunens projektledere på individuel basis, og dels om at levere arbejdskraft i et konkret projekt om implementering af Office365