LinkedIn Facebook Twitter Instagram search

Pulse Consult

Karen Melchior Jensen

Ledelse af it-projekter er en disciplin, som inkluderer lige dele viden om it, projektledelse og organisationsudvikling. De fleste it-projekter berører mange interessenter i organisationen, så det er ikke nok at have en it-ledelse, der ved meget om it og systemer.

Ledelse af it-projekter kræver en god projektmodel og tilhørende processer, som er kendt af alle i it-organisationen. På det enkelte projekt er en skarp projektbeskrivelse vigtig, men endnu vigtigere er det, at planen for, hvad der skal ske, er uhyre konkret og lige til at gå i gang med.

Vores tilgang til ledelse af projekter er funderet dels i klassiske projektlederkompetencer baseret på Prince2, dels på en agil tilgang, hvor dette kræves. Og altid med udgangspunkt i de mennesker, som projektet handler om.

Sådan kan vi samarbejde om ledelse af projekter

  • Sparring til projektorganisationen og projektledelsen. Vi kan f.eks. mødes med fast interval, hvor vi finder løsninger på de problemer, der opstår i projektet. Vi kan arbejde sammen på løbende timer eller på klippekort
  • Organisatorisk implementering. Pulse Consult kan lede hele it-projektet, men er særlig stærk i den organisatoriske implementering, som er afgørende for, at I opnår de ønskede gevinster
  • Scoping af projektet. Vi kan udarbejde en fuld projektbeskrivelse og projektplan baseret på strategien eller et oplæg fra ledelsen. Opgaven er her at gøre projektet realiserbart. Scoping og beskrivelse af projektet ligger ofte tidligt i processen og er det, der gør, at I finder ud af, hvilke kompetencer I skal bruge for at udføre projektet, og hvor lang tid det vil tage. En sund projektplan kan også bruges til at kommunikere indad i jeres organisation
  • Tilpasning og udvikling af projektmodeller og processer. Mange organisationer har allerede en projektmodel, men mangler processer og strukturer omkring, hvordan det bruges. Pulse Consult kan lave de arbejdsgange og værktøjer der skal til, for at projektmodellen bliver brugt, og bliver brugt rigtigt
  • Problemanalyse og oprydning af svære projekter. Vi laver afdækning, analyse og plan for genopretning af svære eller kuldsejlede projekter. Denne type opgave kræver ledelsesinvolvering og vil typisk lede til en replanlægning af it-projektet.

Eksempler på gennemførte projekter

  • Forandringsleder på nyt EPJ-system i Region Nordjylland. Aktuelt projekt, hvor Karen Melchior Jensen står i spidsen for tilrettelæggelse af forandringsledelse og kommunikation i regionens hidtil største it-projekt
  • Projektstøtte for projektledere i socialforvaltningen, Københavns Kommune. Samarbejdet handlede dels om at levere sparring til kommunens projektledere på individuel basis, og dels om at levere arbejdskraft i et konkret projekt om implementering af Office365
  • Udvikling af Jammerbugt Kommunes it-afdeling. Projektet blev kaldt “Fra IT til digitalisering” og handlede om at få ændret kulturen i it-afdelingen fra at være en udpræget driftsafdeling til at være en serviceafdeling, hvor processerne tog udgangspunkt i brugernes behov