LinkedIn Facebook Twitter Instagram search

Pulse Consult

Karen Melchior Jensen

Ordet ‘processer’ kan lyde lidt luftigt, men det dækker over noget af det vigtigste inden for it og digitalisering, nemlig den måde, man arbejder og samarbejder på – både mellem mennesker og i samspil med teknologien.

 

Jeg tænker processer som overordnede modeller for den måde, man arbejder på – og arbejdsgange som de konkrete skridt, man tager i de processer.

 

Det betyder for mit vedkommende, at når jeg leverer procesopgaver, så består det af meget håndgribelige leverancer som f.eks. procesdiagrammer, projektmodeller og tilhørende manualer, arbejdsgangsbeskrivelser og tjeklister. Altid leveret med blik for de mennesker, som skal leve i og med processerne.

 

Læs mere om processer under Artikler, hvor du blandt andet kan få mine fire gode råd til, hvordan man kan bruge procesarbejde i forbindelse med digitaliseringsprojekter.

Sådan kan vi samarbejde om processer

  • Sparring på og optimering af jeres eksisterende processer. Et godt udgangspunkt for et samarbejde er at kigge jeres eksisterende processer igennem og udarbejde et katalog over, hvor der kan optimeres. Det kan f.eks. være med udgangspunkt i et ønske om at indføre mere serviceorienterede processer, evt. baseret på ITIL. Sådan et katalog kan danne grundlag for en snak med ledelsen om, hvor I skal sætte ind for at styrke jeres processer.
  • Proces for overgang til agil udvikling. At udvikle agilt er en af de typer processer, hvor teorien er ret enkel, men praksis kræver noget arbejde. Vi kan sammen med jer tilrettelægge en proces for, hvordan I enten gradvist eller på én gang overgår til agil udvikling. Som en del af processen vil vi også arbejde med, hvad den agile udvikling betyder for samarbejdet med resten af organisationen.
  • Udvikling af porteføljestyringsproces. Jeg kan hjælpe med, hvordan I får en sund tværgående styring af it-porteføljen, og hvilke processer der er rundt om arbejdet, så I får en strategisk styring på arbejdet.
  • Udvikling af projektmodel. Uanset om I allerede har en projektmodel eller skal have udviklet én første gang, så handler det ikke om bare at købe ind på en bestemt model. Den største del af arbejdet består i, at jeres projektledere forstår, hvordan den bruges og er i stand til at anvende projektmodellens arbejdsgange i det daglige. Jeg kan hjælpe jer med at implementere en given projektmodel i jeres organisation.

Eksempler på gennemført procesarbejde

  • Porteføljeproces i Region Nordjyllands it-afdeling. Jeg var hyret ind til at få en eksisterende proces for porteføljestyring til at omfatte alle opgaver over 60 timer. Projektet omfattede en analyse af eksisterende proces og kultur, tilretning af processen, dokumentation, implementering og kommunikation til alle interessenter.
  • Proces og strategi for innovation i Region Nordjyllands it-afdeling. Opgaven gik ud på at sikre en proces for, hvordan Regionen kan få de gode idéer frem i lyset og ud at arbejde – til værdi for medarbejderne og borgerne i Regionen. Processen omfatter hele værdikæden fra udvælgelse af idéer, over skabelse af prototyper i sprints, til prioritering af hvilke tiltag, der skal bygges rigtigt og efterfølgende implementeres.
  • ITIL-baserede processer i Jammerbugt Kommune. Med udgangspunkt i en servicebaseret tilgang indførte jeg ITIL-baserede processer i kommunen med respekt for den eksisterende kultur og ressourcer. Forventningsafstemning med forretningen og den øverste ledelse var et centralt element i opgaven.