LinkedIn Facebook Twitter Instagram search

Pulse Consult

Karen Melchior Jensen

Uanset om det hedder it-strategi eller digitaliseringsstrategi, handler processerne om strategiske valg og fravalg.

Strategi handler om at få sat en kurs for organisationens arbejde med it og digitalisering. Der må gerne sættes en ambitiøs vision, som kan fungere som pejlemærke for organisationen. Men når denne er lagt, er det vigtigt, at der defineres nogle konkrete projekter, som kan understøtte visionen. Strategiens levedygtighed styrkes ved at definere realistiske KPI’er og mål for projekterne, og at der følges op på disse via effektmåling og rapportering, hvis dette ønskes. Pulse Consult har især fokus på involvering af de relevante mennesker i strategiprocessen, samt at strategien bliver levedygtig og realiserbar for jeres organisation.

Sådan kan vi samarbejde om strategi

  • Sparring på eksisterende strategi og proces for ny strategi. Vi kan aftale en kort møderække, hvor I præsenterer jeres strategi eller planlagte proces, og vi diskuterer f.eks. hvordan den kan optimeres for at få mest muligt ejerskab i ledelsen, hvordan de strategiske valg bliver skærpet, og hvilke konsekvenser de strategisk valg får organisatorisk og økonomisk
  • Udarbejdelse af digitaliseringsstrategi. Pulse Consult kan hjælpe med at beskrive processen frem til en ny digitaliseringsstrategi og stå for at udføre den, i samarbejde med jer. Som en del af arbejdet kan vi også stå for at skrive digitaliseringsstrategien i det format, der passer til jeres organisation
  • Governancemodel for it og digitalisering. En strategi indeholder ikke kun de strategiske valg og fravalg, men har typisk også en governancemodel eller beslutningsmodel for systemejerskab og ressourcer. Vi kan hjælpe jer med at få en sådan på plads
  • Innovationsstrategi. En organisations strategi for innovation handler om, hvordan man udvikler nye produkter og services – i samarbejde med andre. Pulse Consult kan tilrettelægge en proces, hvor I tager stilling til, hvilket innovationsniveau I vil have, og hvordan det bliver iværksat, samt hvilke dele af organisationen det skal berøre
  • Midtvejsevaluering af it-strategi eller digitaliseringsstrategi. Er I midt i en strategiperiode kan det være godt at få en mellemtid på arbejdet i planen og få et par øjne udefra til at se på, hvordan der kan optimeres eller omstruktureres undervejs. Ofte har man i en strategiperiode nogle KPI’er, som er svære at levere på, eller projekter, der bliver til problembørn. Pulse Consult kan hjælpe med at finde nye veje til at opfylde strategien.

Eksempler på gennemførte strategiprocesser

  • Beslutningsmodel og systemejerskab i Jammerbugt Kommune. Projektet handlede om at få fastsat en governancemodel for, hvem og hvordan der træffes beslutninger om it og digitalisering i en kommune, som er meget decentralt organiseret. Her spiller systemejerskab en vigtig rolle i at sikre ejerskab og gode processer hos de afdelingsledere, som har ansvaret for fagsystemerne i en kommune. Beslutningsmodellen var en vigtig del af kommunens digitaliseringsstrategi og sikring af sammenhæng mellem forretningsstrategi og digitalisering
  • Strategi og proces for digital innovation i Region Nordjylland. Opgaven gik ud på at sikre en proces for, hvordan Regionen kan få de gode idéer frem i lyset og ud at arbejde – til værdi for medarbejderne og borgerne i Regionen. Processen omfatter hele værdikæden fra udvælgelse af idéer, over skabelse af prototyper i sprints, til prioritering af hvilke tiltag, der skal bygges rigtigt og efterfølgende implementeres.