Implementering

Implementering handler om, at få tingene til at virke i virkeligheden.  Hos Pulse Consult arbejder vi med processer, der understøtter at tiltag bliver forankret i jeres organisation. Helt konkret hjælper vi med, at I når helt i mål med jeres digitale initiativ og vi sørger for, at I får værdi ud af jeres investering.

Vi tilpasser alle implementeringerne efter jeres konkrete behov og arbejder fra følgende principper:

  • Valg af tilgang til implementering: Implementeringstilgangen afhænger af konteksten.  Vi udarbejder en strategi sammen med jer, som sikrer, at I kom godt i gang fra start med jeres implementering.
  • Medarbejderinddragelse: Lige meget hvilket projekt I skal i gang med, så er medarbejderinddragelse altafgørende. Det handler om tillid, tryghed og stærk fællesskabsfølelse i afdelingen eller organisationen. Vi udarbejder i samarbejde med organisationens egne medarbejdere en plan for hvordan nettop jeres medarbejdere kan blive inddraget med udgangspunkt i at realisere ønskede mål og effekt.
  • Målrettet forandringsledelse: Vi hjælper med, at sikre at organisationen har de rette kompetencer til at gennemføre forandringen og rådgiver om hvilke forandringsledelses tilgange I skal bruge for at lykkes med implementeringen.

Book et uforpligtende møde i dag, og hør om jeres muligheder.

Vi implementerer for jer Vi implementerer sammen med jer Vi lærer jer at implementere

Vi lærer jer at implementere

Ud fra jeres behov og erfaring udarbejder vi et forløb, hvor I bliver klædt på til at implementere i jeres organisation. Vi arbejder med konkrete cases, hvor I implementere i virkeligheden.

Vi implementere sammen med jer

Vi kommer ud til jer og implementere sammen med jer i organisationen. Har I brug for en strategisk konsulent på ledelsesniveau eller en implementeringskonsulent på gulvet, som kan hjælpe i praksis? Vi arbejder med velafprøvede og dokumenterede værktøjer og bidrager med 20 års erfaring fra den ofentlige sektor.

Vi implementere for jer

Vi kommer ud til jer og står for hele implementeringen fra A – Z i den aftalte periode. Vi analysere problemet, udarbejde den mest relevante løsningsmodel og eksekvere selve implementeringen.

Implementeringspakke

Lille pakke

Implementeringskonsulent 1 dag om ugen i 8 uger.

Vi kommer ud til jer når jeres implementering har brug for inspiration, konkret rådgivning eller succesfuld gennemførsel med bemanding. Denne pakke er til den lille implementering, hvor en af vores dygtige konsulenter kommer ud til jer og hjælper med implementering efter jeres behov.

Abonnementsordning

Vi tilbyder abonnementsordning

Abonnement efter jeres behov. Vi tilbyder implementeringskonsulent for 3-  6- eller 12. måneder. Vi tilpasser forløbet efter jeres behov. Vi arbejder med små konkrete implementeringer i afdelinger eller leder store organisationsimplementeringer.

Implementeringskonsulent

  • En dedikeret konsulent, som kender vilkårene i det offentlige – fra indersiden
  • En erfaren konsulent, som har de nødvendige metoder til, at bringe projekter i mål
  • Leverancer til aftalt tid, kvalitet og økonomi, og løbende rapportering heraf
  • En metodisk tilgang til implementering, baseret på erfaring og uddannelse inden for forandrings-ledelse
  • Implementering af digitale løsninger i jeres organisation (fx Office 365, fagsystemer eller borgervendte løsninger)
  • Projektstyring af digitale projekter
  • Delopgaver, fx udarbejdelse af vejledninger og guides
Pulse Consult

Eksempler på rådgivning

1

Forandringsleder på nyt EPJ-system // Region Nordjylland

Aktuelt projekt, hvor Karen Melchior Jensen står i spidsen for tilrettelæggelse af forandringsledelse og kommunikation i regionens hidtil største it-projekt
2

Strategisk digitalisering i Regional Udvikling // Region Midt

Rådgivning af ledelsen om strategiske valg i forhold til digitalisering i afdelingen
3

Rådgivning i forbindelse med udvikling af modul // UCN

Rådgivning i forbindelse med udvikling af modul "Digitalisering i offentlige forvaltning" på Administrationsbacheloruddannelsen.
4

Fremtidens digitale HK’er

Rådgivning af HK Kommunal om strategiske valg af tilbud og kompetenceudvikling for medlemmerne. Medlem af Advisory Board, der ledte til publikationen “God ledelse i en digital hverdag”
5

Ledelse i digitalisering // Region Midt.

Sparringspartner og medlem af Advisory Board angående udvikling af kompetenceudviklingsforløb for ledere i Region Midt
6

Projektstøtte for projektledere i socialforvaltningen // Københavns Kommune.

Samarbejdet handlede dels om at levere sparring til kommunens projektledere på individuel basis, og dels om at levere arbejdskraft i et konkret projekt om implementering af Office365