Implementering

Implementering handler om at få tingene til at virke i virkeligheden.  Hos Pulse Consult arbejder vi med processer, der understøtter, at tiltag bliver forankret i jeres organisation. Helt konkret hjælper vi med, at I når helt i mål med jeres digitale initiativ og dermed får værdi ud af jeres investering. 

Vi tilpasser alle implementeringerne efter jeres konkrete behov og arbejder ud fra følgende principper:

  • Valg af tilgang til implementering: Implementeringstilgangen afhænger af konteksten. Vi udarbejder en strategi sammen med jer, som sikrer, at I kommer godt i gang fra start med jeres implementering.
  • Medarbejderinddragelse: Lige meget hvilket projekt, I skal i gang med, så er medarbejderinddragelse altafgørende. Det handler om tillid, tryghed og stærk fællesskabsfølelse i afdelingen eller organisationen. Vi udarbejder i samarbejde med organisationens egne medarbejdere en plan for, hvordan netop jeres medarbejdere kan blive inddraget med udgangspunkt i at realisere ønskede mål og effekt. 
  • Målrettet forandringsledelse: Vi hjælper med at sikre, at organisationen har de rette kompetencer til at gennemføre forandringen, og rådgiver om hvilke forandringsledelsestilgange I med fordel kan bruge for at lykkes med implementeringen. 

Book et uforpligtende møde i dag, og hør om jeres muligheder.

Vi implementerer for jer Vi implementerer sammen med jer Vi giver jer redskaberne til at implementere

Vi giver jer redskaberne til at Implementerer

Ud fra jeres behov og erfaring udarbejder vi et forløb, hvor I får konkrete redskaber og modeller til, hvordan I kan få succes med at implementere et digitalt tiltag i jeres organisation. Vi følger jeres udviklingsproces og rådgiver fra sidelinjen, mens I anvender redskaberne i praksis.

Vi implementerer sammen med jer

Vi kommer ud til jer og implementerer sammen med jer i organisationen. Har I brug for en strategisk rådgiver på ledelsesniveau eller en implementeringskonsulent på gulvet, som kan hjælpe i praksis? Vi arbejder med velafprøvede og dokumenterede værktøjer og bidrager med 20 års erfaring fra den offentlige sektor.

Vi Implementerer for jer

Vi kommer ud til jer og leder jeres implementeringsprojekt, som interim projektleder i jeres organisation. Vi analyserer problemet, udarbejder den mest relevante løsningsmodel og eksekverer selve implementeringen – i tæt dialog med ledelsen.  

Kompetenceudvikling

4 moduler af 2 timer

Vi tilfører jeres medarbejdere kompetencer til at gennemføre organisatorisk implementering af digitale projekter. Medarbejderne vil få adgang til velafprøvede metoder og rådgivning på konkrete udfordringer, som de måtte stå i. I får dermed både løftet kompetencerne hos udvalgte medarbejdere og får værdi af jeres digitale investering. 

Konsulent

Mindste pakke: En konsulent en dag om ugen i 8 uger

En af vores dygtige konsulenter kommer ud til jer og hjælper med implementering. Her får I konkret bemanding i jeres afdeling, hvor en erfaren konsulent er med i den aftalte periode. I vil få tilført erfaring, rådgivning og nye ideer fra en konsulent, hvor implementering og forandringsledelse er deres spidskompetence.

Vi gør det for jer

Abonnement efter jeres behov. 

Vi tilbyder en implementeringskonsulent for 3, 6 eller 12 måneder. Vi tilpasser forløbet efter jeres behov, hvor vi står i spidsen for implementering fra start til slut. Vi arbejder med små konkrete implementeringer i afdelinger eller leder store organisationsimplementeringer. 

Implementeringskonsulent

  • En dedikeret konsulent, som kender vilkårene i det offentlige – fra indersiden
  • En erfaren konsulent, som har de nødvendige metoder til at bringe projekter i mål
  • Leverancer til aftalt tid, kvalitet og økonomi, og løbende rapportering heraf
  • En metodisk tilgang til implementering, baseret på erfaring og uddannelse inden for forandringsledelse
  • Implementering af digitale løsninger i jeres organisation (fx Office 365, fagsystemer eller borgervendte løsninger)
  • Projektstyring af digitale projekter
  • Delopgaver, fx udarbejdelse af vejledninger og guides
Pulse Consult

Eksempler på rådgivning

1

Forandringsleder på nyt EPJ-system // Region Nordjylland

Aktuelt projekt, hvor Karen Melchior Jensen står i spidsen for tilrettelæggelse af forandringsledelse og kommunikation i regionens hidtil største it-projekt
2

Strategisk digitalisering i Regional Udvikling // Region Midt

Rådgivning af ledelsen om strategiske valg i forhold til digitalisering i afdelingen
3

Rådgivning i forbindelse med udvikling af modul // UCN

Rådgivning i forbindelse med udvikling af modul "Digitalisering i offentlige forvaltning" på Administrationsbacheloruddannelsen.
4

Fremtidens digitale HK’er

Rådgivning af HK Kommunal om strategiske valg af tilbud og kompetenceudvikling for medlemmerne. Medlem af Advisory Board, der ledte til publikationen “God ledelse i en digital hverdag”
5

Ledelse i digitalisering // Region Midt.

Sparringspartner og medlem af Advisory Board angående udvikling af kompetenceudviklingsforløb for ledere i Region Midt
6

Projektstøtte for projektledere i socialforvaltningen // Københavns Kommune.

Samarbejdet handlede dels om at levere sparring til kommunens projektledere på individuel basis, og dels om at levere arbejdskraft i et konkret projekt om implementering af Office365