Online Academy

Digital læringsplatform for hele organisation

Online Academy

Pulse Consult Academy er en online læringsplatform målrettet offentlige ansatte, baseret på 20 års erfaring indenfor digitalisering i den offentlige sektor. Vi tilbyder digital kompetenceudvikling af hele organisationen – det vil sige både chefer, faglige ledere og medarbejdere får muligheden for at træne deres færdigheder i, hvordan I kan udnytte digitaliseringen i udviklingen af kerneopgaven. I har adgang til platformen året rundt, og bestemmer derfor selv, hvornår det passer ind i netop jeres kalender at tage kurset.

Kursets opbygning

På kurset vil du opleve en vekselvirkning mellem teori og praksis. Du vil i løbet af kurset få teoretisk viden og konkrete værktøjer, hvorefter du gennem cases og øvelser vil bruge teorien i praksis og kunne anvende det direkte i dit daglige arbejde. På den måde vil du kunne analysere og anvende teorien i dit nuværende og fremtidige arbejde.

I forbindelse med Online Academy tilbyder Pulse Consult også facilitering af læringen i kommunen. Det sker via workshops med deltagere, som arbejder med at bruge metoderne på egne projekter.

Intro

Direktør og indehaver af Pulse Consult Academy byder velkommen.

Har I udfordringer med, at gøre digitalisering mere spændende og mindre farligt? fagområderne ikke forstår deres rolle i digitaliseringsprocessen? medarbejderne oplever digitalisering uoverskueligt?

Målgruppe: Kommuner

Direktion og afdelingschefer

Fysisk workshop for direktører og chefer. Wokshoppen skaber fælles forståelse og ejerskab til kompetenceudviklingen og den udviklingsproces, som organisationen står overfor.

Medarbejdere

Online kursus bestående af 12 moduler. Det anbefales, at der afsættes 6-7 timer til gennemgang af videomateriale og at arbejde med de indlagte opgaver. På dette kursus får medarbejderne viden og kompetencer til at udvikle kerneopgaven ved hjælp af digitale teknologier.

Faglige ledere

Online kursus bestående af 8 moduler. Det anbefales, at der afsættes 6-7 timer til gennemgang af videomateriale og at arbejde med de indlagte opgaver. På dette kursus får den faglige leder viden og kompetencer til at lede digitalisering og forstå egen rolle.

Moduler for de faglige leder:

Modul 1 | Digitale kompetencer

 • Digitale begreber og fælles sprog
 • Kompetencemodeller for ledere og medarbejdere
 • Rundt i KL’s kompetencehjul (leder og medarbejder)

Modul 2 | Teknologiforståelse

 • Det digitale fundament i kommune
 • Kommunernes teknologirader
 • Gennemgang af udvalgte teknologier

Modul 3 | Menneskelige dynamikker

 • Udfordringer og dilemmaer ved digitale teknologier
 • Hvad gør digitalisering ved organisationen, roller og mennesker?

Modul 4 | Omverdensforståelse

 • Borgeres og virksomheders perspektiver på digitalisering
 • Udefra-ind-perspektiv

Modul 5 | Data til dialog

 • Anvendelse af data til at styre og videreudvikle eget fagområde
 • Anvendelse af data i beslutningsprocesser

Modul 6 | Ledelse af digitale forandringer

 • Hvordan tilgodeses medarbejderne i digitale forandringer
 • Digital værdiskabelse
 • Lederens digitale strategiarbejde

Modul 7 | Udvikling

 • Organisering af et udviklingsprojekt
 • Agile tilgange
 • Tjekliste –  fra ide til produkt

Modul 8 | Implementering

 • Meningsskabelse
 • Ledelseskommunikation i en digital transformation
 • Metoder til facilitering af en forandringsproces

Video eksempel  // Modulopbygning

Hvert modul består af 10 – 25 overskuelige elementer, i form af korte videoer, opgaver, arbejdsark, podcast, quizzer mm. Nedenfor kan du se en video, hvor du får et overblik over struktur og modulopbygning.

Video eksempel

Online kurset “Digitalisering i virkeligheden” består af korte og inspirerende videoklip af 1 – 5 minutters varighed. Nedenfor kan du se to eksempler på videoer fra modul 1.0 (Digitalisering vs. Digital Transformation) og modul 2.0 (Droner).

Book et uforpligtende møde

Dette er et videomøde, hvor Karen Melchior Jensen præsenterer Online Academy og hvordan det kan skabe værdi i jeres kommune.

Hold dig opdateret