Online Academy

Digital læringsplatform for hele organisation

Online Academy

Pulse Consult Academy er en online læringsplatform målrettet offentlige ansatte, baseret på 20 års erfaring indenfor digitalisering i den offentlige sektor. Vi tilbyder digital kompetenceudvikling af hele organisationen – det vil sige, både chefer, faglige ledere og medarbejdere får muligheden for at træne deres færdigheder i, hvordan I kan udnytte digitaliseringen i udviklingen af kerneopgaven. I har adgang til platformen året rundt og bestemmer derfor selv, hvornår det passer ind i netop jeres kalender at tage kurset. 

Kursets opbygning

På kurset vil du opleve en vekselvirkning mellem teori og praksis. Du vil i løbet af kurset få teoretisk viden og konkrete værktøjer, hvorefter du gennem cases og øvelser vil bruge teorien i praksis og kan anvende det direkte i dit daglige arbejde. På den måde kan du analysere og anvende teorien i dit nuværende og fremtidige arbejde. 

I forbindelse med Online Academy tilbyder Pulse Consult også facilitering af læringen i kommunen. Det sker via workshops med deltagere, som arbejder med at bruge metoderne på egne projekter. 

Intro

Direktør og indehaver af Pulse Consult Academy byder velkommen.

Har I udfordringer med at gøre digitalisering mere spændende og mindre farligt? fagområderne ikke forstår deres rolle i digitaliseringsprocessen? medarbejderne oplever digitalisering uoverskueligt?

Målgruppe: Kommuner

Direktører og chefer

Kommunens øverste ledelseslag involveres fra start til slut i forløbet omkring Academy. Direktører og chefer tilbydes en fysisk workshop, hvor der arbejdes med at forstå egen rolle i digitalisering og at sætte retning for den digitale udvikling i kommunen. Det styrker sammenhæng og resultater, når hele organisationen taler samme sprog om digitalisering og digital transformation.

Ledere

Pulse Consult Academy giver kommunens ledere rum til at tilegne kompetencer i at lede digitalisering. Lederne opnår en forståelse for egen rolle i digitaliseringen, og får værktøjer til, hvordan de kan arbejde med at udvikle kerneopgaven til gavn for medarbejdere og borgere. De opnår desuden nye perspektiver på lederrollen i det digitale og værktøjer til at inddrage og formidle digitale dilemmaer til medarbejdere. 

Medarbejdere

Pulse Consult Academy klæder medarbejdere på til at kunne implementere og bruge digitale teknologier til at forbedre, udvikle, innovere og styrke arbejdsgange. Forløbet styrker medarbejdere i at få øje på potentialerne ved digitalisering og giver konkrete værktøjer til udvikling og implementering. Det styrker hele organisationen, når både medarbejdere, ledere og chefer taler samme sprog om digitalisering og digital transformation.

Moduler i Pulse Consult Academy

Modul 1 | Digitale kompetencer

 • Digitale begreber og fælles sprog
 • Kompetencemodeller for ledere og medarbejdere
 • Rundt i KL’s kompetencehjul (leder og medarbejder)

Modul 2 | Teknologiforståelse

 • Det digitale fundament i kommuner 
 • Kommunernes teknologirader 
 • Gennemgang af udvalgte teknologier 

Modul 3 | Menneskelige dynamikker

 • Udfordringer og dilemmaer ved digitale teknologier
 • Hvad gør digitalisering ved organisationen, roller og mennesker?

Modul 4 | Omverdensforståelse

 • Borgeres og virksomheders perspektiver på digitalisering
 • Udefra-ind-perspektiv

Modul 5 | Data til dialog

 • Anvendelse af data til at styre og videreudvikle eget fagområde
 • Anvendelse af data i beslutningsprocesser

Modul 6 | Ledelse af digitale forandringer

 • Hvordan tilgodeses medarbejderne i digitale forandringer
 • Digital værdiskabelse
 • Lederens digitale strategiarbejde

Modul 7 | Udvikling

 • Organisering af et udviklingsprojekt
 • Agile tilgange
 • Tjekliste –  fra ide til produkt

Modul 8 | Implementering

 • Meningsskabelse
 • Ledelseskommunikation i en digital transformation
 • Metoder til facilitering af en forandringsproces

Video eksempel  // Modulopbygning

Hvert modul består af 10 – 25 overskuelige elementer, i form af korte videoer, opgaver, arbejdsark, podcast, quizzer m.m. Nedenfor kan du se en video, hvor du får et overblik over struktur og modulopbygning. 

Video eksempel

Online kurset “Digitalisering i virkeligheden” består af korte og inspirerende videoklip af 1 – 5 minutters varighed. Nedenfor kan du se to eksempler på videoer fra modul 1.0 (Digitalisering vs. Digital Transformation) og modul 2.0 (Droner).

Book et uforpligtende møde 

Dette er et videomøde, hvor Karen Melchior Jensen præsenterer Online Academy, og hvordan det kan skabe værdi i jeres kommune.

Hold dig opdateret