Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Du har hørt begrebet ’digital transformation’. Du har måske også hørt blandt andre ledelseskommissionen, Regeringen og diverse interesseorganisationer tale om vigtigheden af at være rustet til dette og have kompetencerne til at lede og arbejde i en stadig mere digital virkelighed.
Der er høje ambitioner om at transformere danske virksomheder og den offentlige sektor gennem digitalisering. Men hvad kræver det af dig som leder eller medarbejder?

 

Vi kan hjælpe dig og din organisation med at blive klædt på til digital transformation. Vores tilgang er praktisk orienteret, baseret på dialog og konkret træning af færdigheder. Vi tager udgangspunkt i KL’s kompetencehjul for fremtidens digitale kompetencer, og kompetenceudviklingen er derfor primært målrettet offentlige organisationer. Vi anbefaler også at bruge tid på at finde de brugerrejser, der er de vigtigste for organisationens kunder eller brugere.

Alle forløb tilbydes som fysiske eller virtuelle workshops – eller en blanding. Ring og få en snak om mulighederne – 42723094.

Intropakke

I har besluttet at undersøge, hvad der skal til for at tilbyde kompetenceudvikling til jeres ansatte. Men hvad indebærer det egentligt? Hvad skal indholdet være? Skal forløbet være fysisk, virtuelt eller en blanding? Hvordan skal holdene sammensættes – på tværs af organisationen eller inden for de enkelte afdelinger? Måske er I usikre på, hvad I gerne vil have ud af et forløb, og hvad det præcis kan give af resultater hos jer?

Hos Pulse Consult ved vi, at denne indledende fase kan være fuld af spørgsmål og frustrationer. Derfor tilbyder vi en intropakke, hvor vi hjælper jer med at finde svar på disse spørgsmål, så I kan træffe den rette beslutning om kompetencedudvikling, der passer til jeres kultur. Vi tror nemlig ikke på, at “one size fits all”, når det handler om så vigtigt et emne som kompetenceudvikling af jeres ledere og medarbejdere.

Intropakken består af fire trin med i alt tre online møder:

1. Rammesætning

1 times online møde, hvor vi sammen afklarer rammer og mål med kompetenceudviklingen.

2. Oplæg + pris

Pulse Consult udarbejder oplæg til, hvordan et kompetenceudviklingsforløb kan se ud for jer samt angiver en pris for forløbet. Vi mødes online og gennemgår oplægget og aftaler eventuelle justeringer og hvilke yderligere afklaringer, der skal til.

3. Intern afklaring

I har sikkert brug for at drøfte oplægget med andre i jeres organisation, og træffe afklarende beslutninger.

4. Samarbejdsaftalen

Vi mødes igen, og aftaler hvad en samarbejdsaftale på baggrund af oplægget skal indeholde.

Pris

Samlet pris for intropakke: 2.500,- (plus moms). Vælger I at indgå en aftale om et kompetenceudviklingsforløb med Pulse Consult, trækkes værdien af intropakken fra i prisen.

Vil du høre mere om kurset?

Kontakt os på:

+45 42 72 30 94

kmj@pulseconsult.dk

Sådan kan I bruge Pulse Consult til kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af ledergrupper:

  • Hvad betyder digital transformation for jeres organisation? 2 timers kick-off-workshop – fysisk eller virtuelt – der giver jer indblik i, hvilke digitale kompetencer, som er særligt relevant for jer som ledergruppe
  • Ledelse i digital transformation. 2 dages kursus for personaleledere.  I bliver klædt på til at lede i en digitaliseret verden, og får konkrete værktøjer til, hvordan I kan bruge digitalisering som løftestang til at udvikle kerneopgaven og finde nye løsninger på kendte problemstillinger. Det virtuelle forløb er struktureret over flere dage med max 2 timers online workshops ad gangen
  • Skræddersyet forløb, der tilgodeser netop jeres behov og tager udgangspunkt i de digitale projekter, som I drømmer om at komme i gang med.

Kompetenceudvikling af en afdeling eller gruppe:

  • Teknologi og faglighed. Lær at forstå samspillet mellem teknologi, faglighed og mennesker, og bliv bedre til at styrke borgerens/kundens oplevelse af kerneydelsen. 1 dags workshop
  • Fra sagsbehandling til service. Vi arbejder med at designe jeres arbejdsgange ud fra borgerens/kundens behov. Kurset er en praktisk workshop, hvor vi arbejder med brugerrejser og principper fra servicedesign
  • Skræddersyet forløb, der tilgodeser netop jeres behov og tager udgangspunkt i de digitale projekter, som I drømmer om at komme i gang med.
Pulse Consult

Eksempler på gennemførte kompetenceudviklingsforløb

1

Ledelse i digitalisering // Frederikshavn Kommune (virtuelt)

Skræddersyet forløb for 20 deltagere fra forskellige centre i kommunen. Forløbet var struktureret som en række online workshops via Teams, og med konkrete udviklingsopgaver mellem modulerne.
2

Digital kompetenceudvikling // Holbæk Kommune

Skræddersyet forløb for tre grupperinger af både ledere og medarbejdere i Vækst og Bæredygtighed.
3

Fremtidens HK-leder // HK Kommunal

Skræddersyet kursus for kommunale og regionale HK-ledere.
4

Ledelse i Digital Transformation // Region Nordjylland

Skræddersyet kursus for 450 ledere i Region Nordjylland.
5

Projektstyring i praksis

Del af akademilederuddannelsen hos UCN, Act2Learn (10 ECTS)
6

Det strategiske lederskab

Del af akademilederuddannelsen hos UCN, Act2Learn (10 ECTS)