Rådgivning og konsulentarbejde

Digitalisering er kommet for at blive. Der er imidlertid mange valg at træffe, når I skal finde netop jeres vej.

  • Vil I gerne have mere fart på digitaliseringen?
  • Vil I gerne udnytte de digitale muligheder mere, end I gør i dag?
  • Vil I gerne stå stærkest muligt i den digitale transformation?

Det kan være svært at træffe de rigtige beslutninger om, hvilken vej, der passer til jeres organisation. Pulse Consult rådgiver offentlige organisationer om digitalisering og tilbyder konsulentarbejde i relation til digitale projekter.

Sådan kan vi samarbejde

  • Projektledelse af digitaliseringsprojekter. I har måske allerede truffet beslutning om en ny digital løsning. Nu skal projektet ledes helt i mål med alle interessenter ombord
  • Sparring på eksisterende digitaliseringsstrategi og proces for ny strategi. Vi kan aftale en kort møderække, hvor I præsenterer jeres strategi eller planlagte proces, og vi diskuterer f.eks. hvordan den kan optimeres for at få mest muligt ejerskab i ledelsen, hvordan de strategiske valg bliver skærpet, og hvilke konsekvenser de strategisk valg får organisatorisk og økonomisk
  • Udarbejdelse af digitaliseringsstrategi. Pulse Consult kan hjælpe med at beskrive processen frem til en ny digitaliseringsstrategi og stå for at udføre den, i samarbejde med jer. Som en del af arbejdet kan vi også stå for at skrive digitaliseringsstrategien i det format, der passer til jeres organisation
Pulse Consult

Eksempler på rådgivning og konsulentarbejde

1

Forandringsleder på nyt EPJ-system // Region Nordjylland

Aktuelt projekt, hvor Karen Melchior Jensen står i spidsen for tilrettelæggelse af forandringsledelse og kommunikation i regionens hidtil største it-projekt
2

Strategisk digitalisering i Regional Udvikling // Region Midt

Rådgivning af ledelsen om strategiske valg i forhold til digitalisering i afdelingen
3

Rådgivning i forbindelse med udvikling af modul // UCN

Rådgivning i forbindelse med udvikling af modul "Digitalisering i offentlige forvaltning" på Administrationsbacheloruddannelsen.
4

Fremtidens digitale HK’er

Rådgivning af HK Kommunal om strategiske valg af tilbud og kompetenceudvikling for medlemmerne. Medlem af Advisory Board, der ledte til publikationen “God ledelse i en digital hverdag”
5

Ledelse i digitalisering // Region Midt.

Sparringspartner og medlem af Advisory Board angående udvikling af kompetenceudviklingsforløb for ledere i Region Midt
6

Projektstøtte for projektledere i socialforvaltningen // Københavns Kommune.

Samarbejdet handlede dels om at levere sparring til kommunens projektledere på individuel basis, og dels om at levere arbejdskraft i et konkret projekt om implementering af Office365