Online kurser og webinarer

Online kurser og webinarer

I Pulse Consult har vi blik for de muligheder og fordele, som online kompetenceudvikling og webinarer tilbyder. Det behøver nemlig ikke bare at være “et nødvendigt onde”, når vi ikke har mulighed for at samles fysisk. Nej – det kan faktisk berige et forløb – både i forhold til den fleksibilitet, som det tilbyder deltagerne, og i forhold til at udnytte mulighederne indlejret i Teams, som er den platform, vi foretrækker. Derudover tilfører det konkret læring for deltagerne i selve brugen af Teams – en værdifuld sideeffekt for jer, der allerede er i gang med at implementere Teams, eller skal i gang med det i jeres organisation. Har I en anden møde-platform, som I anvender, kan vi selvfølgelig også anvende denne til forløbet.

Ledelse i digitalisering – et online kompetenceudviklingsforløb

Vi tilbyder forløbet Ledelse i digitalisering, som er målrettet offentlige organisationer, som gerne vil have ledere og medarbejdere til at stå stærkt i den digitale transformation, og ønsker konkrete handlekompetencer til dette.

Forløbet består af fem moduler, med sammenlagt 10 online workshops fordelt over en periode på 6-12 uger. Mellem modulerne er der indlagt selvstudier og på de online workshops bliver der vekslet mellem videoindslag, oplæg, gruppediskussioner i break-out-videomøder og små energizers, så energien holdes oppe hele vejen. Hver online workshop varer max 2 timer. Efter forløbet står deltagerne med oplæg til konkrete digitaliseringsprojekter, som deltagerne har fået redskaberne til at gennemføre.

Modul 1: Digitale kompetencer

Vi dykker ned i, hvad det vil sige at være digital kompetent som medarbejder og leder i det offentlige

Modul 2: Teknologiforståelse

Vi ser på, hvilke teknologier, der særligt former fremtiden for jeres område, og drøfter relevans og ambitionsniveau for netop jer

Modul 3: Omverdensforståelse

Vi arbejder med borgerperspektiver på digitalisering, og undersøger konkrete borgerrejser via metoder fra servicedesign.

Modul 4: Forandringsledelse

Det er en central kompetence at kunne lede de forandringer, som digitalisering medfører – for både borgere og ansatte. Vi dykker ned i emnet og træner handlekompetencer til forandringsledelse i et digitaliseringsperspektiv

Modul 5: TouchDown

Deltagerne bliver i stand til at lave en plan for de digitale projekter, som de vil arbejde med, og vi drøfter tilgange til de dilemmaer, som de vil stå i, når hverdagen kalder.

Hvilket ord beskriver bedst din oplevelse af forløbet? Ord fra tidligere deltagere:
Vil du vide mere om kurset?

Sådan kan vi samarbejde om online kurser og webinarer

  • Webinarer. Pulse Consult tilbyder mårettede live webinarer om forskellige emner inden for digitalisering og digital transformation. Se listen over foredrag, som alle kan omdannes til et online webinar. Pulse Consult anvender Microsoft Teams som standard til webinarer og online kurser, med mindre andet aftales
  • Online workshops. Ønsker I mere inddragelse af jeres deltagere, tilbyder vi at facilitere processer online
  • Online kurser/kompetenceudvikling. Vælg forløbet Ledelse i digitalisering, som beskrevet ovenfor, eller lad os samarbejde om at udvikle netop det forløb, der passer til jer. Start med at købe vores intropakke – så hjælper vi jer godt i gang.
Pulse Consult

Eksempler på gennemførte online kompetenceudviklingsforløb og webinarer

1

God ledelse i en digital hverdag // HK Kommunal

En webinar-række på tre seancer om, hvordan du bliver en endnu bedre leder i en digital hverdag. Målrettet offentlige HK-uddannede ledere.
2

Ledelse i digitalisering // Frederikshavn Kommune

Skræddersyet forløb for 20 deltagere fra forskellige centre i kommunen. Forløbet var struktureret som en række online workshops via Teams, og med konkrete udviklingsopgaver mellem modulerne.
3

Digitale begreber og kompetencer, HR Forhandling, Løn og Analyse // Region Syddanmark

Webinar der gav deltagerne svar på hvad digital transformation betyder i en regional kontekst, og hvilke kompetencer, det kalder på.
4

Stå stærkt på det digitale arbejdsmarked // Erhvervskvinder Aalborg

Webinar, der gav deltagerne svar på, hvad det vil sige at være digitalt kompetent, og hvordan man kan stå stærkt på det digitale arbejdsmarked.
5

Temadag for HR Ledelsesakademiet // Region Syddanmark

6

Temadag for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi // Frederikshavn Kommune