Skip to main content

At være offentlig leder kan føles som et konstant tovtrækkeri mellem udvikling og nye krav på den ene side, og tryghed og kontinuitet for medarbejdere og borgere på den anden.

Så hvordan bærer man sig ad som leder i det kontrastfyldte spændingsfelt?

Jeg kommer her med fem konkrete trin til godt offentligt lederskab.

Det eneste vi ved med sikkerhed om fremtiden, er, at den kommer. Så hvordan ruster du dig til at møde den udvikling, som er en sikker del af enhver offentlig leders hverdag?

Du skal holde fast i dét, der sandsynligvis gjorde dig til leder i første omgang. Nemlig, at du kender kerneopgaven bedre end nogen anden. At du forstår, og kan sætte dig ind i behovene, som lige præcis dine borgere har. Og at du kan oversætte disse behov til konkrete handlinger, der gør livet bedre, processerne hurtigere eller hverdagen lettere for medarbejdere og borgere.

Det er heri, din styrke som leder ligger. Også når virkeligheden banker på med nye krav, ny teknologi og nye redskaber. Du skal ikke være IT-nørd for at lede i en digital tid, du skal være god til at forstå din målgruppe.

For det er sådan med al slags udvikling – også digitalisering – at jo mere man engagerer sig, jo sjovere har det også en tendens til at blive. I stedet for at stå på perronen og kigge på toget, der drøner forbi, så opfordrer jeg dig til at hoppe på det. For du er faktisk et af de helt centrale tandhjul, der får maskineriet til at fortsætte fremad. Uden din viden bliver teknologien et værktøj uden mål og mening. Mål og mening er dét, du kommer med.

Her er fem trin, som jeg mener, er helt centrale for dig som offentlig leder i fremtiden:

1) Husk, at du ikke er en ø
Find ud af hvem, der har bolden i jeres organisation. Der er sikkert en central digitaliseringsenhed. Ræk ud til dem. Søg sparring. Og hvis ikke det findes centralt, så find ud af, hvor kompetencerne sidder, og læn dig op ad dem.

Du bliver selvfølgelig nødt til at forstå rammerne, som du arbejder i. Helt oplagt er eksemplet med GDPR. Din organisation har helt sikkert nogle fælles GDPR-regler – dem skal du kende. Det samme gælder med jeres digitaliseringsstrategi.

Jeg ved godt, at det sikkert ikke står øverst på listen i en travl hverdag med hundredvis af andre gøremål, men for at vende tilbage til tog-analogien: hvis ikke du går ind og løser billet til toget, så er det altså pludselig kørt – uden dig. Og uden at dine medarbejdere er kommet med og borgere har fået den hjælp og den service, som de kunne have fået. Der har du ikke lyst til at ende som leder. Så vis lederskabet og gå ind i udviklingen. Du vil helt sikkert opdage, at det kan gøre ikke kun dig, men også dine medarbejdere, endnu bedre.

2) Husk borgeren

Som sagt er du blevet leder, fordi du forstår og kender behovene hos lige præcis de borgere, som du betjener. Så hold den evne forrest, når I skal tale udvikling af digitale løsninger. Det er dig, der skal spørge: Hvad er vigtigt for borgeren? Hvordan vil de have ydelsen leveret? Hvad forventer de?

Man skal ikke digitalisere for digitaliseringens skyld. Bare fordi andre har digitaliseret noget, så er det ikke sikkert, at I skal gøre det samme. Så hold fokus på, hvad det er for et problem, I forsøger at løse. Og om det i det hele taget er det ‘rigtige’ problem, I har taget fat i. Hvad ville borgeren sige, var det vigtigste her?

Og det her, det kan du! Bedre end nogen anden. Så sørg for at det er dig, der holder lommelygten hen på borgerperspektivet hele tiden, når I diskuterer mulighederne for digitalisering hos jer.

3) Find forandringsagenterne og brug dem aktivt

Skal du lede medarbejdere igennem digitale forandringer, kommer du ikke udenom et centralt begreb fra ledelseshåndbogen, nemlig forandringsledelse. Som ved alle andre forandringer vil dine medarbejdere sikkert være skeptiske overfor det nye: Hvorfor skal vi gøre det på den her måde? Er det en spareøvelse? Var det hele ikke også bedre i gamle dage? Og den største af alle: Mister jeg mon mit job, når robotterne kommer og overtager det hele?

Italesæt – mange gange – at målet ikke er at gøre bestemte medarbejderne overflødige, men rent faktisk at bruge deres kompetencer bedre og mere effektivt. Så i stedet for f.eks. rutineprægede tasteopgaver, kan der frigives tid til at medarbejderen kan løse mere komplekse opgaver, som afdelingen nu har mulighed for at prioritere tid til. Og så skal du finde de medarbejdere, du kan se, kan være positive forandringsagenter for resten af medarbejdergruppen. Hvem er de toneangivende medarbejdere, som de andre lytter til?

Når du har dine centrale kulturbærende medarbejdere med ombord, skal du bruge dem aktivt. Som leder er du ofte ikke i forreste række ude hos borgeren. Det er dine medarbejdere.

Står I f.eks. og skal udvikle en app til borgerne, eller er I ved at indføre videokonsultationer, så skal du have fat i de medarbejdere, der står med hænderne i bolledejen: De skal definere, hvilke funktioner appen skal indeholde, hvordan den skal se ud, hvordan videokonsultationen skal sættes op, hvor og måske hvornår, den skal holde åbent. Det er medarbejderne, der kan ‘designe’ produktet, fordi de står i den praktiske virkelighed, hvor den digitale løsning skal fungere.

4) Find modet til at prøve af
At være leder i en digital tid er ‘trial and error’. Vi er forlængst forbi den tid, hvor it- og digitaliseringsløsninger var noget med at bestille ‘et nyt it-system’, og så kom et softwarefirma efter to år med et færdigt produkt, som så blev taget i brug (og man desværre ofte konstaterede, at det så alligevel ikke virkede efter hensigten.)

Som leder skal du have forståelse for, at udvikling af digitale løsninger er  – ja, netop – en udvikling. En udvikling, du skal være tæt inde over. At få flyvedygtige digitale løsninger kan kun ske via en proces, hvor du er med til at kvalificere undervejs. Hold klart fokus på målet, men hav modet til at prøve af, og lav flere forsøg. Stå på mål for processen – også overfor dine medarbejdere.

Vid, at det ikke lykkes første gang. Men hav også modet til at trække stikket, når du kan se, at det bare ikke kommer til at gå. For at bruge billedet med toget fra tidligere, så skal du kunne se hvilke tog, I bare skal lade passere. Og gør det med ro i maven velvidende, at det ikke er dem, der får jer frem til målet.

Mange ledere har en ide om, at nye løsninger skal være Rolls Royce-modellen fra start. Der skal ligge forskning bag, samtlige funktioner skal være med fra start, og løsningen skal rumme og rulles ud på hele arbejdspladsen fra dag 1. Så kommer I aldrig ud af starthullerne. Nogle gange skal man prøve det af i det små. Hellere succesfulde mikroprojekter end fejlslagne mega-projekter.

5) Brug data til at følge op

Femte og sidste trin er også det kedeligste. For nogen i hvertfald. Husk nu at få trukket noget læring ud af det. Brug data til at evaluere. Er det f.eks. en borger-app, I har arbejdet med, så tjek op på hvor mange borgere, der rent faktisk logger ind.

Selvom det er langt mindre sindsoprivende end at udvikle nye ideer, så brug den nødvendige tid på at få kigget på tallene og få fundet ud af, om løsningen virker efter hensigten. Du skal bruge tiden, det kræver at få stillet dig selv spørgsmålene: Skal der justeres på løsningen undervejs? Er der noget andet, vi så bør slukke for? En ny måde, vi kan bruge vores tid?

Digitale løsninger er aldrig ‘færdige’ faste produkter. De skal passes og opdateres undervejs, så de tre år senere ikke står forældet tilbage. Du skal have vedholdenheden til at fortsætte med at lade jeres løsninger være en succes. Og til at skifte fokus, når opgave-porteføljen ændrer sig.

Når man har været en del af et spændende udviklingsprojekt, kan der være en tendens til at løsne tøjlerne, og så være videre til det næste. Men du må ikke snuble på de sidste 100 meter før målstregen. Hold fast i at passe, vedligeholde og udvikle jeres løsninger. Du har ejerskabet og dermed også ansvaret for at følge op. Du skal blive ved med at interessere dig for det – også selvom du har andre og nye spændende projekter i støbeskeen. Helt konkret skal du måske have sat en fast aftale i kalenderen om at få trukket tal en gang om måneden og se på status.

Der har du dem – fem punkter til at være en god leder i en digital tid. Brug dem aktivt i dit lederskab, og du vil være rigtig godt på vej.

Det er vigtigt, at du husker, at ingen forventer, at du er Steve Jobs eller på Snapchat hverken hver eller hver anden dag (eller nogensinde!). I stedet skal du holde fast i, at det er dig, der forstår borgerens behov.

Vær nysgerrig på, hvad du kan bruge de digitale løsninger til. Det kan blive et kæmpe aktiv, ikke alene for dig som leder, men også for dine medarbejdere, hvis kompetencer kommer mere i spil. Men vigtigst af alt for borgerne, som er dem, I er sat i verden for at skabe værdi for. Vi skal ikke lade nogen stå tilbage på perronen. Så hop med ombord – der er faktisk ret sjovt på rejsen!

Af Karen Melchior Jensen, digitaliseringsrådgiver og stifter af Pulse Consult

Leave a Reply